Flyers

Hem dissenyat uns flyers per tal de promocionar el nostre club a Manresa. La primera promoció la farem al Festival de la Infància i la Joventut “Campi qui Jugui” a la capital del Bages.