Protecció de Dades

Llei de Protecció de dades

Reglament (UE)2016/679

 

EPÍGRAF Informació básica Informació addicional
Persona responsable

 

(Del tractament)

Identitat de la persona responsable del tractament

 

Club d’Esgrima Sabre Hongarès de Manresa

Dades de contacte de la persona responsable

 

Club d’Esgrima Sabre Hongarès de Manresa

CIF: G66958646

Adreça: Carrer de la Sèquia núm. 55, 08243 Manresa

Tel. 698372095

 

Correu electrònic: esgrima.manresa@gmail.com

 

Identitat i dades de contacte de la persona responsable

 

Daniel Bello Gómez

Tel. 698372095

esgrima.manresa@gmail.com

 

 

Finalitat

 

(Del tractament)

Descripció senzilla de les finalitats del tractament

 

Incorporació en un fitxer per a gestionar els serveis de suport a l’associacionisme oferts.

Descripció ampliada de les fins del tractament

 

Incorporació en un fitxer per a gestionar les formacions ofertes, prestacions de servei i assessoraments.

 

Terminis o criteris de conservació de les dades

 

Les dades personals proporcionades es conservaran (mentre es mantingui la relació o no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada durant un termini de 2 anys a partir de l’última confirmació d’interès).

Legitimació

 

(Del tractament)

Base Jurídica del tractament

 

Consentiment de l’interessat/da o per existència d’un contracte mercantil o laboral.

Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim.

 

La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de l’interessat o per existència d’un contracte mercantil.

S’informarà a l’interessat que la finalitat principal no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari al consentiment no tindria la consideració d’atorgat lliurement.

 

Persones destinatàries

 

(De cessions o transferències)

Previsió o no de cessions

 

No es cediran dades a tercers, tret de les necessàries per a poder tramitar llicències esportives autonòmiques, nacionals i/o internacionals, en el cas de que l’interessat així ho expressi.

Destinataris i previsió de cessions:

 

No es cediran dades a tercers, tret de les necessàries per a poder tramitar llicències esportives autonòmiques, nacionals i/o internacionals, en el cas de que l’interessat així ho expressi.

 

Drets

 

(De les persones interessades)

Referència a l’exercici de drets

 

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’expliquen a la informació addicional.

Com exercir els drets

 

Té dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l’Autoritat de control.

 

Procedència

 

(De les dades)

Font de les dades

 

De la persona interessada

Informació detallada de l’origen de les dades, fins i tot si procedeixen de fonts d’accés públic

 

De la persona interessada a través de:

–          Full de sol·licitud d’ingrés en concepte de soci

–          Formulari web

 

 

Categories de dades

 

Les categories de dades que es tracten són:

 

Dades no sensibles

Dades d’identificació

Direccions postals o electròniques

Dades bancàries